Servis a služby

Veľký dôraz kladieme na poskytovanie servisu našim zákazníkom, ktorý zahŕňa správny výber nástroja a vhodnej sorty pre daný typ obrábaného materiálu ako aj optimalizáciu rezných parametrov. Pre optimalizáciu výrobných procesov Vám navrhneme a vyrobíme špeciálne nástroje podľa výkresovej dokumentácie.

Ostrenie a povlakovanie:

Väčšinu opotrebovaných nástrojov nemusíte vyhadzovať, ale je ich možné naďalej využívať. Zabezpečujeme ostrenie, renováciu a povlakovanie nástrojov na najmodernejších CNC brúskach. Takýto spôsob renovácie je cenovo výhodný spôsob predĺženia životnosti nástrojov. Okrem našich nástrojov prebrusujeme a povlakujeme aj konkurenčné nástroje:

  • tvrdokovové a HSS vrtáky,
  • tvrdokovové a HSS frézy,
  • výhrubníky, výstružníky
  • odvalovacie frézy
  • obrážacie frézy
  • tvrdokovové a HSSE závitníky

Výroba špeciálnych nástrojov:

Na základe výkresov obrobku navrhneme a vyrobíme špeciálne nástroje neštandardných prierezov, dĺžok a uhlov.

Zváračské a zámočnícke práce:

ERTECH s.r.o. patrí medzi významných dodávateľov certifikovaných a kvalifikovaných zváračov. Na základe Vašich požiadaviek vždy vyberieme tých najlepších zváračov a zámočníkov. Zváracie metódy, ktoré používame sú MIG,TIG. Našim hlavným cieľom je poskytovať kvalitnú, korektnú a profesionálnu spoluprácu.

NAŠE PRODUKTY

SERVIS A SLUŽBY