NÁSTROJE NA OBRÁBANIE KOVOV

NÁSTROJE NA OBRÁBANIE KOVOV

NÁSTROJE NA OBRÁBANIE KOVOV

NÁSTROJE NA OBRÁBANIE KOVOV

NÁSTROJE NA OBRÁBANIE KOVOV

Kalibre a meracia technika

Upínacia technika

O SPOLOČNOSTI ERTECH S.R.O.

Spoločnosť ERTECH s.r.o. sme založili v roku 2008 za účelom ponúknuť našim zákazníkom nástroje a technologické služby, pomocou ktorých budú dosahovať znižovanie výrobných nákladov, trvale zefektívňovať výrobné procesy a súčasne zlepšovať produktivitu.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je predaj rezného náradia na sústruženie, frézovanie, odvalovanie a vŕtanie. Sortiment náradia na obrábanie kovov dopĺňajú špičkoví výrobcovia meracej techniky a kalibrov. V oboch oblastiach máme dostatočné skúsenosti ale aj širokú škálu produktov, ktoré ponúkame našim zákazníkom.

Výrobné firmy nástrojov a meradiel, ktoré na slovenskom trhu zastupujeme a dodávame, sú certifikované ISO 9001 a ISO 14001.

VIAC O produktoch

NAŠE PRODUKTY

SERVIS A SLUŽBY